• Yliopistonkatu 31, 3.krs, Turku
  • Karhumäentie 3, Vantaa
  • 040 740 5545

Kolme vinkkiä onnistuneeseen perehdytykseen

to 31. maaliskuuta 2016 12.46.00

Huolellisesti toteutettu perehdytys vie aikaa ja resursseja, mutta vaivannäkö kannattaa.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys voi helposti jäädä vähemmälle huomiolle työntekijän palkkauksen jälkeen. Perehdytys on aikaa vievä ja resursseja sitova prosessi, mutta huolellisen perehdytyksen hyödyt ovat kiistattomat. Hyvin perehdytetyt työntekijät ovat sitoutuneempia organisaatioon, toimivat tehokkaammin, ja oppivat työssään vaaditut tehtävät nopeammin.

Millainen on hyvä perehdytysprosessi? Kokosimme kolme pohdinnan arvoista vinkkiä hyvään perehdytykseen.

1. Perehdytys vai pelkkä opastus – mikä on sopiva kesto?

Perehdytykseen käytetty aika vaihtelee tehtävän vaativuuden sekä työsuhteen keston mukaan paljonkin. Viikon kestävään sairaspoissaolosijaisuuteen rutiininomaisen suorittavan työn parissa saattaa hyvin riittää muutaman tunnin perehdytys, jossa käydään läpi oleellisimmat työsuoritteet ja työturvallisuusasiat. 

Mikäli rekrytointi on tehty pitkäkestoiseen tai vakituiseen työsuhteeseeen, on perehdytysprosessi huomattavasti monimuotoisempi ja pidempi. Vakituisen työntekijän perehdytys vaihtelee aina noin 30 päivästä jopa vuoteen. On hyvä muistaa, että muutaman päivän tai viikon kestävä opastus ei tuota parhaita työn tuloksia. Perehdytyksen pitkäjänteisyys on avainsana hyötyjen maksimoimiseen.

2. Laadi perehdytykselle tavoitteellinen rakenne

Suosittelemamme perehdytysmalli on ns. "30-60-90". Siinä perehdytysprosessi on pilkottu kolmeen 30 päivän pituiseen jaksoon. Kaikissa näissä jaksoissa on selkeät oppimistavoitteet, ja niiden tarkoitus on systemaattisesti sisäänajaa työntekijä yritykseen. Oppimistavoitteet kullekin jaksolle ovat lyhyesti seuraavat:

Ensimmäiset 30 päivää: Tutustutaan yrityksen palveluihin, kollegoihin. Omaksutaan pikkuhiljaa työn tekemisen kulttuuri ja käytännöt. Määritellään työssä menestymisen kriteerit, ja ohjataan työntekijä tehtävien pariin, niissä jatkuvasti tukien. Ensimmäiset kolmekymmentä päivää ovat työssä pysyvyyden kannalta kriittisimmät.

30-60 päivää: Aletaan harjaantua omaan rooliin, orientoidutaan työskentelemään henkilökohtaisten ja yksikön tavoitteiden mukaisesti, kuitenkaan ilman välitöntä painetta. Tässä vaiheessa on hyvä tunnistaa työn tekemisen esteitä, sekä mahdollisia tarpeita jatkokoulutukselle.

60-90 päivää: Tässä vaiheessa työntekijä on harjaantunut kohtalaisesti tehtävässään, ja ottaa myös kantaa ja osallistuu mahdollisiin kehittämis- ja suunnittelutoimenpiteisiin. Työskentely on itsenäistä ja tavoitteellista.

3. Anna palautetta myös onnistumisista

Palautteen antamisen vaikeus tuntuu olevan suomalaisen työelämän vitsaus. Jos ei ole pahaa sanottavaa, niin usein jätetään sanomatta myös ne hyvät asiat. Palautteenanto ja onnistumisista kehuminen ovat kuitenkin tärkeitä esimiehen ja alaisen suhteen kehittymisessä. Onhan työsuhde melkein kuin naimisiinmeno sokkona – ei tunneta vielä toisiamme, mutta ollaan jo kimpassa tositarkoituksella.

Perehdytysohjelmaan on hyvä sisällyttää myös eri vaiheiseen sopivia, ei liian helposti eikä liian vaikeasti saavutettavia onnistumistavoitteita. Näistä on hyvä antaa kehuja, koska siten työntekijälle tulee selväksi se, että hän tekee oikeanlaisia asioita työtehtävään kuuluvia asioita onnistuneesti. 

 

PS. Tiesitkö että meillä on henkilöstövuokrauksessa nimenomaan palautteenantoon vahvasti sidottu bonusmalli työntekijöille? Seuraamme työssä suoriutumista, ja käymme asiakkaidemme kanssa aktiivisesti palautetta läpi koko työsuhteen elinkaaren ajan.

Ota yhteyttä