• Yliopistonkatu 31, 3.krs, Turku
  • Kumpulantie 3, 3.krs, Helsinki
  • 040 740 5545

Se paha vuokratyö

ti 15. joulukuuta 2020 16.37.00

Mistä henkilöstövuokrauksen huono maine johtuu? Asian ytimeen päästäkseen täytyy kysyä, miksi henkilöstöpalvelualan yritykset ovat olemassa?

Vuokratyöntekijä on työntekijänä muita huonommassa asemassa. Tämä on yleinen käsitys, jota myös monet tutkimukset tukevat. Työt ovat pieniä pätkiä ilman jatkuvuutta tai lupausta työtunneista. Listaan voisi lisätä monta muuta epäkohtaa.

Mistä henkilöstövuokrauksen ongelmat kumpuavat? Asian ytimeen päästäkseen täytyy kysyä, miksi henkilöstöpalvelualan yritykset ovat olemassa?

Vuokratyön käytön lisääntymistä selitetään loputtomiin kilpailun kiristymisellä. Sillä onkin iso merkitys. Kärsimme edelleen vuoden 2008 finanssikriisin vaikutuksista ja seuraava kriisi on jo käsillä. Suomi ei ole pysynyt perässä kilpailukyvyssä, sillä työvoimakustannukset ovat suurempia kuin niin sanotuissa halvan työvoiman maissa.

Entä jos vuokratyöt loppuisivat?

Kun työn teettämisen kustannukset ovat korkealla, on yritysten pakko optimoida käytettävissä olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Henkilöstön osalta tämä on näkynyt juuri henkilöstövuokrauksen kysynnän kovana kasvuna. 

Olisiko näitä työpaikkoja olemassa, jos henkilöstövuokrausfirmoja ei olisi olemassa? Ehdottomasti kyllä. Ne eivät muuttuisi yhtään vakituisemmiksi tai säännöllisemmiksi. Tehokkuus tosin laskisi kaikissa yrityksissä, jos niistä jokainen ryhtyisi hakemaan tilapäisiä työntekijöitä itsenäisesti. Se ei olisi järkevää ajankäyttöä.

Jos taas ammattiyhdistysliikkeen toiveiden mukaan jokaiselle tarjottaisiin vain vakityötä täysillä tunneilla, olisi moni yritys pian konkurssikypsä. 

Vuokratyö tuo joustoa elinkeinoelämään

Henkilöstöpalvelualan yritys on ensisijaisesti – ainakin pitäisi olla – yritys, josta löytyy rutkasti rekrytoinnin ja henkilöstöjohtamisen muiden osa-alueiden osaamista.

Henkilöstövuokraus vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin kahdella tavalla: 
 

1) Tarjoamalla yritysten vaatimaa joustoa

Vuokratyön huono maine johtuu juuri joustosta. Jousto on työnhakijan silmissä yleensä huono asia. Lyhyitä sopimuksia, ketjuttuja sopimuksia, nollatuntisopimuksia - epäsäännöllisiä työaikoja. Sentään palkka on TES:n mukainen, ainakin suomalaisilla toimijoilla.

Voisi helposti ajatella, että vuokratyössä on ainoastaan huonoja puolia. Kuitenkin vuokratyö on monelle sopiva ratkaisu elämäntilanteessa, jossa vielä ei haluta sitoutua pitkäksi aikaa yhteen työpaikkaan. Yhtenä työelämän trendinä on, että työntekijäkin arvostaa joustoa, eikä halua sitoutua pitkäksi aikaa yhden työnantajan palvelukseen.

2) Tarjoamalla rekrytoinnin osaamista asiakasyritykselle

Henkilöstövuokraus- tai rekrytointiyritys auttaa, kun yrityksessä ei ole aikaa tai osaamista hoitaa rekrytointia itse. Rekrytointi voi johtaa joko suoraan asiakasyritykseen palkkaamiseen tai henkilöstövuokraukseen.

Usein käytetty polku on myös palkata työntekijä esimerkiksi puoleksi vuodeksi henkilöstövuokrauksen kautta, minkä jälkeen hyvä työntekijä voidaan palkata omille palkkalistoille. Meille Contiossa asiakasyritykseen siirtynyt työntekijä tarkoittaa onnistunutta rekrytointia.

 

Ota yhteyttä