Yrityksille – Contio Henkilöstöpalvelut Oy

Contio on asiantunteva ja asiakaskeskeinen kumppanisi työvoiman eri tarpeisiin ja henkilöstön rekrytoimiseen.

Rekrytointiemme laadun tae on monivaiheinen ja ammattimaisesti toteutettu hakuprosessi. Perehdymme huolellisesti asiakkaidemme liiketoimintaan ja toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa rekrytoinnin kaikissa vaiheissa. Olemme vuosien ajan toteuttaneet satoja onnistuneita toimeksiantoja eri alojen asiakkaillemme. 

Tarjoamme alan parhaan takuun rekrytoinneillemme. Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Vie työnantajamielikuva uudelle tasolle

Rekrytoinnin yhteydessä huolehdimme myös työnantajamielikuvasi kehittämisestä. Toteutamme yrityksenne ilmeellä ja toivotulla hakijaviestinnällä niin hakemusilmoittelun kuin maksetun markkinoinnin suunnittelun.

Rekrytoinnin yhteydessä toteutettu markkinointikampanja on tehokas tapa viestiä yrityksen visiota, arvoja ja asenteita halutulle hakijakohderyhmälle.  Tuodaan yrityksesi parhaat puolet esiin, ja annetaan niiden näkyä tuleville työntekijöillesi.

Henkilöstövuokraus

Ruuhkahuipun tai muun tilapäistarpeen yllättäessä palvelemme asiakkaitamme nopeasti ja tehokkaasti niin rakennusalalla, teollisuudessa kuin logistiikassakin. Kaikki työntekijämme ovat käyneet laadukkaan ja monivaiheisen valintaprosessimme. Tunnemme alasi hyvät tekijät, ja seuraamme työssä suoriutumista.

Henkilöstömme hyvinvointi on meille keskeinen asia. Tarjoamme työntekijöillemme alan parhaat edut sekä kannustavan palkkiomallin, joka motivoi työssä suoriutumiseen. 

Olemme löytäneet tekijöitä asiakkaidemme toimeksiantoihin mm. seuraaviin tehtäviin:

 • Rakennustyöntekijä
 • Työnjohtaja
 • Varastotyöntekijä
 • Koneenkuljettaja
 • Kokoonpanotyöntekijä
 • Hitsaaja
 • Kunnossapitoasentaja

Suorahaku

Mikäli haluat pitää hakuprosessin kokonaan kulissien takana, taikka perinteiset hakukanavat eivät tuota haluttua lopputulosta, niin on suorahaku oikea vaihtoehto.

Toteutamme suorahaut vaativan ammattitaidon vaativista tehtävistä aina johtoportaan positioihin asti. Toimimme koko prosessin aikana luottamuksellisesti, ammattimaisesti ja hyvää ammattietiikkaa noudattaen. Olemme asiakkaamme neuvonantajana suunnitteluvaiheessa, työnkuvan räätälöimisessä, palkkauksessa sekä perehdytysprosessin suunnittelussa.

 

Ota yhteyttä »

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Contio Henkilöstöpalvelut Oy (Y-2960792-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Vasili Simanov
040 740 5545
vasili.simanov@contiopalvelut.fi,

Henkilörekisterin nimi

Contio Henkilöstöpalvelut Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Contio Henkilöstöpalvelut Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
vasili.simanov@contiopalvelut.fi,

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna