Rekrytoimme
kokemuksella

Luota rekrytoinnin ammattilaiseen

Rekrytointi on pitkäjänteinen ja monivaiheinen prosessi. Hoidamme rekrytoinnin aina kokonaisvaltaisesti ammattitaidolla ja eettiset periaatteet huomioiden. Konseptimme on toimivaksi testattu, ja tarkat prosessit pitävät huolen palvelun laadusta jokaisessa vaiheessa. Koko rekrytointiprosessin ajan teemme asiakkaan kanssa tiiviisti yhteistyötä. Viestimme prosessin kulusta tasaisin väliajoin.

Rekrytointipalvelu on tarpeen erityisesti silloin, kun yrityksessä ei ole ammattimaista rekrytoijaa. Pienissä, alle 50 työntekijän yrityksissä tämä tilanne on tavallinen. Tällöin rekrytoinnin hoitaa yleensä toimitusjohtaja, jolla harvoin on erityisosaamista rekrytoinnista. Prosessi vie aikaa ja energiaa usein arvioitua enemmän ja voi aiheuttaa tarpeetonta stressiä. Työelämän kiireisessä rytmissä on tärkeää priorisoida tehtäviä ja keskittyä omaan osaamisalueeseen.

Etsimme yrityskulttuuriinne sopivan työntekijän

Rekrytointitoimeksianto alkaa aina yhteisellä suunnittelupalaverilla. Tapaamisessa selvitetään, millaista osaamista ja mitä muita ominaisuuksia haettavalta henkilöltä odotetaan. Rekrytoija pyrkii saamaan mahdollisimman laajan käsityksen haettavan henkilön toimenkuvasta sekä siihen liittyvästä ammattitaito- ja koulutusvaatimuksista. 

Rekrytoinnin ammattilainen asennoituu prosessiin puolueettomana osapuolena, ilman ennakkoasenteita ja yrityksen sisältä tulevia paineita. Hän myös huomioi, kuinka palkattava henkilö sopii yrityksen kulttuuriin ja tukee yrityksen strategiaa. 

Hakuvaiheessa laadimme kiinnostavan, mutta realistisen työpaikkailmoituksen ja julkaisemme sen yhdessä sovituissa kanavissa. Työpaikkailmoitukset suosituimpiin rekrytointikanaviin ovat veloituksettomia. Passiivisten hakijoiden houkuttelu puolestaan toteutetaan monikanavaisella rekrymarkkinointiratkaisulla.

Työnhakijan polku on monivaiheinen. CV- ja hakemuskarsinnan jälkeen kokenut konsulttimme toteuttaa haastattelut ammattimaisin tekniikoin, peilaten hakijan substanssiosaamista sekä pehmeitä taitoja saatuihin tehtävävaatimuksiin. Rekrytoinnin viimeisimpinä vaiheina teetämme hakijoista henkilöarvioinnin WoPi-menetelmällä ja tarkastetaan suosittelijat. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Toimihenkilö ja asiantuntijarekrytoinnit

Viljami Leino
040 740 5545
viljami.leino@contiopalvelut.fi